Program Profektus je primeren za vsako podjetje in organizacijo, kjer se vodstvo zaveda, da sta poslovna rast in uspeh odvisna od stopnje prilagodljivosti zaposlenih, uspešnosti zaposlenih pri svojem delu in urejenosti notranjih procesov.